Barracuda Icon

£90.00

BARRACUDA ICON
Wheel Size: 24″ Wheel                                                                                                                                                               Colour: White
Brakes: V-brakes
Gears: 3×6 EZ twist shift

Out of stock